ديباچه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ديباچه

اساسي ترين محوري كه دشمن در سال هاي اخير آماج خود قرار داده، مسائل اقتصادي است. تحريم هاي اقتصادي از سال هاي ابتدايي انقلاب در دستور كار دشمن قرار داشت، ولي در سال هاي اخير بسيار كوشيد تا با جمع آوري تمامي عِدّه خود، ضربه نهايي و تير خلاص را به اقتصاد ايران بزند و كشور و نظام را ساقط كند.
در اين ميان، دولت و نظام با تدابير صحيح و حمايت هاي مردمي، مانع از رسيدن آنها به اهداف كامل خود شدند و دشمن را در حسرت رسيدن به اهداف شومش باقي گذاردند.
نكته مهم آن است كه دشمن احساس كرده است ما در مسائل اقتصادي بسيار ضعف داريم و ضربه پذير هستيم و رخنه هايي وجود دارد كه مي تواند از آنجا در سدّ مستحكم نظام نفوذ كند.
از اين رو، رهبر فرزانه، امسال را به سال «جهاد اقتصادي» نام گذاري كردند تا تمامي نيروها و افكار صرف مقابله با اين تهاجم شود. اين حركت و تلاش مقدس علاوه بر مأيوس كردن دشمن مي تواند پيشرفت و آباداني را براي مردم ايران به ارمغان آورد و چشم هاي منتظر و عاشق مستضعفان جهان را روشن كند.
مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما نيز هم گام با ديگر نهادها و سازمان ها و بر اساس وظيفه مصوب خود، براي پشتيباني برنامه هاي صدا و سيما، انتشار مجموعه اي چهار جلدي را با عنوان «جهاد اقتصادي» در دستور كار خود قرار داد. در اين مجموعه تلاش شده است بايسته هاي جهاد اقتصادي با رويكرد رسانه اي در اختيار اصحاب رسانه قرار گيرد.
كتاب حاضر، جلد اول از اين مجموعه است كه پژوهشگران ارجمند، جناب حجت الاسلام صادق ليراوي، حجت الاسلام سيد ستار مهدي زاده و آقاي حسن اردشيري لاجيمي، با عنوان «ضرورت، مباني، الزامات و موانع جهاد اقتصادي» نگاشته اند. با تشكر از اين عزيزان و نيز همكاري سركار خانم زهرا متعلم با اين گروه، اميد است برنامه سازان از اين كتاب بهره بگيرند.

و من الله التوفيق
اداره كل پژوهش مركز
پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما