// کتاب / روزشمار قمري

19 رمضان در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

19 رمضان

ـ ضربت خوردن «امام علي»(ع) به دست «عبدالرحمن ابن ملجم مرادي» (40 ق)1
ـ وفات «غياث الدين جمشيد كاشاني» منجم و رياضي دان (832 ق)2


/// مناسبت ها

مناسبت های مرتبط با این بخش در زیر لیست شده‌اند و امکان دسترسی به دیگر کتب از طریق مناسبت فعال موجود می‌باشد