تولد در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

تولد

علامه اقبال كه به عنوان شاعر، انديشمند، عارف، سياست مدار، فيلسوف و مصلح اجتماعي شهرت جهاني دارد، در روز جمعه، هجدهم آبان ماه 1256 ه . ش، برابر با نهم نوامبر 1877 م.1 در شهر سيالكوت استان پنجاب، در محله كشميري ها و در يك خانواده مسلمان، آزاده و متوسط اجتماعي، ديده به جهان گشود.