ديباچه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ديباچه

تاريخ بشريت همواره شاهد ستارگان پرفروغي است كه با درخشش خود، پرده تيرگي ها را كنار زده و نور اميد را به ارمغان آورده اند. علامه اقبال لاهوري، يكي از اين ستارگان بود كه با طلوع خود، تاريكي جهل و غفلت را زدود و آميزه اي از برهان و عرفان، سياست و ديانت، جهاد و اخلاق و دشمن ستيزي و مردم خواهي بود كه هم با گذشته اصيل، پيوندي ناگسستني داشت و هم افق آينده را به نيكي مي نگريست. اقبال با انديشه ژرف، اراده استوار و روح لطيفش، شخصيت ممتازي يافته بود كه آوازه اش، مرزها را درنورديد و جاودانه شد. بايد گفت چنين شخصيتي كه از يك سو، انديشه هاي بلند انساني، ديني، سياسي، اجتماعي و تربيتي دارد و از سوي ديگر، فرهنگ حاكم بر غرب را افيون ملت ها مي داند، الگويي شايسته و كم نظير در زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان به شمار مي رود.
اثر حاضر، جستاري در زندگي علامه محمد اقبال لاهوري است كه براي تبيين جنبه هاي شخصيتي وي در برنامه هاي گوناگون صدا و سيما تنظيم شده است. با سپاس فراوان از پژوهشگر ارجمند، آقاي محمدنقي احمدپور، آن را توشه راه برنامه سازان گران قدر صدا و سيما مي سازيم.
انّه وليّ التوفيق
اداره كل پژوهش
مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما