/// آرايههاي اخلاقي در متون ديني و ادب پارسي


تاریخ نشر تير1387
موضوع: نویسنده: سيد علي اصغر موسوي

متن کتاب

چکیده

مجموعه حاضر، دربردارنده آموزه هاي اخلاقي برگرفته از آيات آسماني قرآن، احاديث جاوداني معصومين (ع)، تمثيل هاي بي مثال ادب پارسي در قالب اشعار و ضرب المثل ها و لطايف و همچنين حكايت هاي بي زوال اخلاقي است و كوشيده ايم با پرهيز از آوردن مطالب تكرار شده (كليشه اي)، اثر را به گونه اي عرضه كنيم كه مخاطبان صدا و سيما از آن بهره ببرند.


شناسنامه

موسوى، على اصغر، 1345 ـ آرايه هاى اخلاقى در متون دينى و ادب پارسى / سيدعلى اصغر موسوى؛ تهيه كننده مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما. ـ ـ قم: دفتر عقل، 1387. 192 ص. ـ ـ (مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما؛ 1316) 25000 ريال: ISBN 978-964-2761-67-8 فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فيپا. كتابنامه: ص. [191] ـ 192؛ همچنين به صورت زيرنويس. 1. اخلاق اسلامى. 2. ضرب المثل هاى فارسى ـ ـ احاديث. 3. احاديث اخلاقى ـ ـ قرن 14. 4. داستان هاى اخلاقى ـ ـ قرن 14. الف. صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران. مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما. ب. عنوان. 4 آ 8 م /8/247 BP61/297 آرايه هاى اخلاقى در متون دينى و ادب پارسى كد: 1316 نويسنده: سيد على اصغر موسوى تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ناشر: دفتر عقل چاپ: زلال كوثر نوبت چاپ: اول / تابستان 1387 شمارگان: 1500 بها: 25000 ريال حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir تلفن: 2919670-0251 دورنگار: 2915510 شابك: 8-67-2761-964-978ISBN: 978-964-2761-67-8

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب