/// مباني، الزامات و موانع جهاد اقتصادي


تاریخ نشر خرداد1390
موضوع: نویسنده: صادق ليراوي

متن کتاب

چکیده

نكته مهم و قابل برداشت در روابط سه دهه گذشته استكبار جهاني با ايران اين است كه آنها احساس كردند ايران در مسايل اقتصادي آسيب‌پذير است و رخنه‌هايي در اقتصاد وجود دارد كه از آنجا مي‌توان در سدّ مستحكم نظام نفوذ كرد. نام‌گذاري رهبر معظم انقلاب، سال 90 را به عنوان «جهاد اقتصادي» با هدف مقابله با تهاجم اقتصادي و رسيدن به الگوي پيشرفت اسلامي ـ ايراني است. كتاب حاضر سعي دارد تا با بيان اهميت و ضرورت جهاد اقتصادي و مباني جهاد اقتصادي و الزاماتي كه يك حركت جهادي نياز دارد و همچنين برشمردن اجمالي برخي موانع جهاد اقتصادي برنامه‌سازان را در ارايه برنامه‌هاي ويژه سال ياري نمايد.


شناسنامه

نويسنده: صادق ليراوي و همکاران ويراستار: مجيد فضل‌اللهي صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا ناشر و تهيه‌کننده: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما چاپ: زلال کوثر نوبت چاپ: اول / 1390 شمارگان: 1500 بها: 13000 ريال شابک: 3-174-514-964-978978-964-514-174-3 ISBN:

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب