/// شاخص‌هاي تربيتي جهاد اقتصادي از منظر قرآن


تاریخ نشر خرداد1390

متن کتاب

چکیده

امور اقتصادي مهم‌ترين عامل اثرگذار در اداره امور زندگي بشر است و جهاد اقتصادي مبتني بر مباني و اصول اسلامي، جامعه اسلامي را به تكامل مادي و معنوي رهنمون مي‌سازد، تعيين شاخص‌هاي اين جهاد از منظر تربيتي لازم و ضروري است و ما در اين كتاب شاخص‌هاي تربيتي جهاد اقصتادي را در سه حيطه شناختي، عاطفي و رفتاري همراه با راه‌كارهاي تقويت شاخص‌ها در رسانه ملي مورد بررسي قرارداده‌ايم. اين شاخص‌ها در اركان اصلي اقتصادي يعني در مرحله توليد و توزيع و مصرف به كار آيد.


شناسنامه

سرشناسه: احساني، محمد، ‫۱۳۴۱ -‎ عنوان و نام پديدآور: شاخص‌هاي تربيتي جهاد اقتصادي از منظر قرآن/ محمد احساني و محمدحسين درافشان. مشخصات نشر: قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي ‫، ۱۳۹۰.‬ مشخصات ظاهري: ‫۲۴۸ص.‬ شابک: ‭978-964-514-203-0‬ يادداشت: کتابنامه . موضوع: اسلام و اقتصاد -- جنبه‌هاي قرآني شناسه افزوده: درافشان، محمدحسين شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مرکز پژوهش‌هاي اسلامي رده بندي کنگره: 1390 3الف7الف/104 ‫BP رده بندي ديويي: ‫‭‭۲۹۷/۱۵۹ شماره کتابشناسي ملي: ‭ ۲۴۷۴۶۲۸‬ شاخص‌هاي تربيتي جهاد اقتصادي از منظر قرآن كد: 1773 نويسنده: محمد احساني و محمدحسين درافشان تهيه‌کننده و ناشر: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ويراستار: ابوذر هدايتي طراح جلد: حميد حاجي رمضانعلي نوبت چاپ: اول / 1391 info@irc.ir www.irc.ir شابک: 0-203-514-964-978 Isnb:978-964-514-203-0

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب