/// پيوند اسماني


تاریخ نشر فروردين1381
موضوع: نویسنده: سيد احمد حبيب نژاد

متن کتاب

چکیده

در ميان روابط گوناگوني كه بر جامعه انساني حاكم است، ازدواج، كامل ترين و شايد قديمي ترين نوع رابطه ميان زن و مرد است كه جنس انسان را تشكيل مي دهد. آدمي از تنهايي و انزوا بيزار است و ازدواج به عنوان مهم ترين حادثه زندگي كه در رستگاري و رسيدن انسان به قله هاي خوشبختي، نقش راهبردي دارد، پاسخي مناسب به اين نداي دروني است. با اين حال، اگر اين هديه الهي به انحراف كشيده شود. خود به سدّي در برابر كمال خواهي انسان تبديل خواهد شد. آموزه هاي گسترده اسلام با نگرش نوين و ارائه رهنمودهاي راه گشا، انسان را در تشكيل كانون پر مهر و انسان ساز ياري مي كند و همواره الگوهاي ارزنده اي هم چون ازدواج پيامبر با خديجه كبري و ازدواج اميرالمومنين علي عليه السلام با حضرت زهرا عليهاالسلام را فراروي آدميان نهاده است تا با ارائه راهكاري عملي و فارغ از هر گونه شعار، بستر فرهنگي مناسبي را براي ازدواج در جامعه اسلامي فراهم آورد. گفت وگو درباره اين پيوند انساني، ديرينه اي كهن دارد و تاكنون در زمينه مسايل اجتماعي، حقوقي، عاطفي و ديگر جنبه هاي ازدواج، بحث هاي گسترده اي مطرح شده است. اين پژوهش نيز كه ويژه ازدواج حضرت علي عليه السلامو حضرت زهرا عليهاالسلامنوشته شده است، تلاش دارد با نگرشي ديني و اسلامي، اين امر مقدس را بررسي كند. اين كتاب از سه بخش تشكيل شده است. در بخش اول، با عنوان چگونگي ازدواج در اسلام، مسائلي از قبيل: ازدواج در اديان و ملت هاي گوناگون، ازدواج از نگاه قرآن و روايت، پي آمدهاي ازدواج و زيان هاي ترك آن از ديدگاه اسلام، ملاك هاي همسر گزيني در اسلام، ديدگاه اسلام درباه وظيفه هاي دو جانبه همسران، موانع ازدواج، چگونگي ازدواج حضرت علي عليه السلامو حضرت فاطمه عليهاالسلام، ويژگي هاي رفتاري حضرت علي عليه السلام و حضرت زهرا عليهاالسلام پس از ازدواج و درس هاي آموزنده اين ازدواج بيان شده است. بخش دوم، گزيده ادب فارسي است كه اشعار و متون ادبي در مورد ازدواج حضرت علي و فاطمه عليهماالسلام را نقل مي كند. در بخش سوم، نكاتي در اين موضوع براي برنامه سازان بيان شده است.


شناسنامه

پيوند آسماني (ويژه ازدواج حضرت علي(ع) و حضرت زهرا(س) کد: 547 ناشر و تهيه‌کننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما نويسنده: سيد احمد حبيب‌نژاد چاپ و صحافي: نگارش ليتوگرافي: سروش مهر شمارگان: 1200 نوبت چاپ: اول / 1381 حق چاپ براي ناشر محفوظ است بهاء: 5000 ريال نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.COM

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب