/// فصلنامه تخصصي مطالعات جوان و رسانه (15)


تاریخ نشر ارديبهشت1394

متن نشریه

چکیده

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر: -ازدواج و رسانه ملي؛ گفت‌وگو با كارشناسان حوزه خانواده و رسانه، -نقش مهارت‌هاي اجتماعي در ازدواج با تأكيد بر نقش رسانه‌هاي جمعي، -جوانان و همسريابي اينترنتي؛ آسيب‌ها و راهكارها، -بازنمايي معيارهاي ازدواج و شيوه‌هاي همسرگزيني در رسانه ملي، -مهم‌ترين محورهاي برنامه‌سازي جوان و ازدواج، -هفت دليل فروپاشي ازدواج در امريكا،


شناسنامه

دوره جديد، شماره پانزدهم (پياپي 142)، کد: 2057، پاییز 1393 ويژه: جوان، ازدواج و رسانه (2) صاحب امتياز: اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما مدير مسئول: مريم رضايي سردبير: فريده پيشوايي ويراستار: حبیبه برغمدی صفحه‌آرا: محمد صادقي طراح جلد: مسعود نجابتي بها: 55000 ريال

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با کتاب/// نشریات