/// بازتاب انديشه 79


تاریخ نشر آذر1385

متن نشریه

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1- حقوق بشر، لائيسيته و دين 2- خلاء آزادي: پايان دموكراسي ها 1 و 2 3- رساله در مدارا 4- اگر تكنولوژي حكومت كند 5- تبارشناسي حكومت 6- مشروطه و بسترهاي آن 7- گفتمان معنويت 8- ادبيات و احياي فلسفه اسلامي 9- الاهيات عاشقانه 10- اصول الاهيات مسيحي 11- دست از طلب ندارم(ديدگاه هاي امام خميني(ره) درباره تصوف) 12- امام خميني(ره) و تصوف 13- دين در دنياي مدرن به كجا مي رود


شناسنامه

بازتاب انديشه در مطبوعات روزايران (79) صاحب امتياز: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما مدير مسؤل: هادى صادقى با همكارى مؤسسه فرهنگى طه سردبير: سيد محمدعلى داعى نژاد همكاران اين شماره در بخش مقالات و اينترنت آقايان: رحيم قربانى، حسين سيف اللهى، محمدحسن روزبه، نجف على غلامى و محمد جواد قائمى در بخش گزارش ها آقايان: احسان المظفر، حسن كفلو، محسن عليزاده و صادق زهرايى مدير اجرايى: حسن كفلو حروف چينى و صفحه آرائى: ناصرصفرى آبان 1385 اقتباس از اين مجموعه با ذكر مأخذ بلامانع است نشانى : قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما تلفن : 2919670 ــ دورنويس 2915510 قم ، خيابان حجتيه ، انتهاى كوچه 2 ، شماره 58 ، مؤسسه فرهنگى طه تلفن و دورنويس : 7744624

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات