/// بازتاب انديشه 76


تاریخ نشر شهريور1385

متن نشریه

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1-يك ايدئولوژي در ميان ايدئولوژي ها 2-سياست،دين و نفع جمعي(1) و(2) 3-نبوت و حكومت (1)و (2) 4-يك قرن با روشن فكران 5-انسان فاني اميدوار 6-تشبه به خدا 7-هم فرضيه هم استدلال 8-راه اصلاحات در دنياي اسلام 9-روشن فكر كيست؟(1)و (2)


شناسنامه

مرداد 1385 بازتاب انديشه در مطبوعات روزايران (76) صاحب امتياز: مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما مدير مسئول: هادى صادقى با همكارى مؤسسه فرهنگى طه همكاران اين شماره در بخش مقالات و اينترنت آقايان: رحيم قربانى، حسين سيف‏اللهى، احسان المظفر، محمدحسن روزبه، سيدمحمدرضا موسوى فراز، نجفعلى غلامى، محمدجواد قائمى و خانم نويده فتاحى در بخش گزارش‏ها آقايان: سيدهبت اللّه‏ صدرالسادات، سيدمهدى رضوى، رضا بهشتى، حسن كفلو، صادق زهرايى مدير اجرايى: حسن كفلو اقتباس از اين مجموعه با ذكر مأخذ بلامانع است نشانى : قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما تلفن : 2919670 ــ دورنويس 2915510 قم ، خيابان حجتيه ، انتهاى كوچه 2 ، شماره 58 ، مؤسسه فرهنگى طه تلفن و دورنويس : 7744624

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات