/// سياحت غرب 117


تاریخ نشر خرداد1392

متن نشریه

چکیده

اين ماهنامه به نقد غرب از ديدگاه انديشمندان غربي در عرصه‌هاي رسانه‌ها و ارتباطات، فرهنگ و اجتماع، اقتصاد و سياست، دين و عرفان و معنويت، و علم و آموزش و تكنولوژي مي‌پردازد.


شناسنامه

سال دهم / شماره 117 / کد 1951 / ارديبهشت 1392 صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: مجيد خبازي سردبير: محمدحسين رحمانيان مشاور علمي: محمد سليمي همکاران اين شماره: محمدرضا امين، ابوالفضل ايماني راغب، مرتضي باراني، وحيده پيشوايي (دبير ستون فرهنگ و اجتماع)، رضا حسن‌زاده، مرضيه خادمي (دبير ستون علم، آموزش و تكنولوژي)، احمد شاکر نژاد (دبير مسئول دين، عرفان و معنويت)، جواد طاهري، فاطمه عامريان، احمد عباسي، سيدهادي عبودتيان هرندي، منا نادعلي، امير يزديان (دبير ستون ارتباطات و رسانه). صفحه‌آرا: فاطمه جهانگیر بها: 55000 ريال مقالات و مطالب مندرج، لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نيست. اقتباس از اين نشريه با ذکر مأخذ، آزاد است. نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما. تلفن: 32919670 ـ 025 نمابر: 32915510 صندوق پستي: 3133ـ37185 تهران: جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين، تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 29164997 خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 Email:siahat@irc.ir ـwww.irc.ir در صورت تمايل به دريافت فايل الکترونيک، درخواست خود را به رايانامه سياحت غرب ارسال فرماييد.

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات