مهراب صادق نيا

تعداد پژوهش‌ها: 1

محمدجواد صالحي

تحصیلات حوزوی: خارج حوزه
تحصیلات دانشگاهی: علوم سياسي
تعداد پژوهش‌ها: 3

زهرا صفري فروشاني

تحصیلات دانشگاهی: زبان و ادبيات فارسي گرايش محض
تعداد پژوهش‌ها: 2

محمد صالحي

تحصیلات حوزوی: 8 سال درس خارج
تحصیلات دانشگاهی: حقوق خصوصي
تعداد پژوهش‌ها: 1

علي صبوحي طسوجي

تحصیلات حوزوی: قرآن و تفسير
تعداد پژوهش‌ها: 1

قنبر علي صمدي

تحصیلات حوزوی: كلام و سياست
تحصیلات دانشگاهی: علوم قران-مهدويت