// پژوهشگر/ محمدجواد فلاح


محمدجواد فلاح
نام پدر: علي محل تولد: اصفهان محل صدور: اصفهان ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 6

/ کتاب


اخلاق همسايه‌داري و آپارتمان‌نشيني

يكي از بخش‌هاي سه‌گانه آموزه‌هاي ديني، «اخلاق» است كه در پيشرفت جامعه انساني جايگاهي ارزشمند دارد. در عصر كنوني كه تكنولوژي و شهرنشيني مدرن، مفاهيم اخلاقي و انساني را درنورديده است، پرداختن به ...


/ نگاشته‌ها