// پژوهشگر/ هادي كاكايي


هادي كاكايي
نام پدر: يوسف محل تولد: اسد آباد محل صدور: اسدآباد ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 7

/ کتاب


سيماي صالحان در قرآن

قرآن كتاب زندگي، عبرت، رشد و هدايت بشر است و تكامل و عروج آدميان در گرو پناه بردن به اين كتاب وحياني است. جويندگان سعادت و بالندگي بايد تنها در مكتب قرآن زانو بزنند و با تأسي به راه و سيره اهل‏ بيت ...


/ نگاشته‌ها


محبت و دوستي در روايات

 • سال نشر: 1378
 • نوع: کتاب

جبر و اختيار

 • موضوع: كلام
 • سال نشر: 1375
 • نوع: مقاله

جبر و اختيار

 • سال نشر: 1376
 • نوع: کتاب

محبت و دوستي

 • موضوع: قرآني - روايي
 • سال نشر: 1376
 • نوع: مقاله

بلوغ در فقه و حقوق

 • سال نشر: 1383
 • نوع: کتاب

بلوغ و نقش آن در حقوق

 • موضوع: فقهي- حقوقي
 • سال نشر: 1383
 • نوع: مقاله