ابراهيم  ابراهيم پور
نام پدر: رمضان محل صدور: رشت ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 6

/ کتاب


زلال زندگي

تربيت فرزندان، آرامش بخشي، حفظ پاكدامني، نخستين فضاي فراگيري تجربه ها و سنت و مهارت هاي گوناگون، اولين جايگاه تضمين سلامت جسم و روان، پايگاهي براي تبادل انديشه ها و... از عوامل اهميت داشتن خانواده ...

اسوه مرجعيت (ويژه نامه آيت الله العظمي بروجردي)

علماي ربّاني همچون دژي مستحكم به حمايت از حريم معارف الهي مي پردازند. در ميان عالمان عامل، نام آيت الله العظمي بروجردي رحمه الله همچون خورشيدي فروزان پرتوافشاني مي كند و آثار وجودي او سيراب كننده ...

جمال جوان

جواني، زيباترين بخش دفتر زندگي و محمد صلي الله عليه و آله، زيباترين خلقت دفتر هستي است. آنجا كه سخن از «جواني» و «محمد» است، زيبايي وصف ناپذير خواهد شد. محمد مصطفي صلي الله عليه و آله دوران جواني ...

رجعت خونين (ويژه نامه اياّم محرم)

انسان اين اشرف مخلوقات از آن زمان كه پا به عرصه خاكي نهاد، هماره در پي يافتن نمونه هاي كمال بود و در اين رهگذر فطرت الهي و روح جستجوگرش او را به انبياء و اولياي الهي رهنمون ساخت. در اين ميان، عاشورا ...


/ نگاشته‌ها


كتاب رجعت خونين

  • سال نشر: 1378
  • نوع: کتاب

كتاب اسوه مرجعيت

  • سال نشر: 1379
  • نوع: کتاب