// پژوهشگر/ محمدحسن باجلان


محمدحسن باجلان
نام پدر: احمد محل صدور: سربند (شازند اراك) ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 16

/ نگاشته‌ها


خاتميت و تحول زمان

 • سال نشر: 1375
 • نوع: کتاب

مجموعه مناسبت هاي مذهبي

 • سال نشر: 1377
 • نوع: کتاب

حقوق برتر

 • موضوع: : بررسي نظام حقوقي اسلام
 • سال نشر: 1383
 • نوع: کتاب

ترجمهّ بخش قصاص از الفقه امذاهب العربعه

 • موضوع: فقهي
 • سال نشر: 1376
 • نوع: کتاب

جمهوريت در قانون اساسي افغنستان

 • موضوع: مقاله
 • نوع: مقاله

بايدها و نبايدهاي نوشتني براي راديو(مجموعه مباحث)

 • موضوع: نگارش راديويي
 • سال نشر: 1382
 • نوع: مقاله

راهنماي نمونه خواني

 • سال نشر: 1382
 • نوع: کتاب

جلوه هاي اعجاز قرآن كريم

 • سال نشر: 1383
 • نوع: کتاب

تقريرات دروس خارج فقه (ديات نكاح قضا)

 • سال نشر: 1377 تا 1383
 • نوع: کتاب

.ريشه هاي بحران همگرايي در افغانستان

 • موضوع: مقاله
 • نوع: مقاله

ملت سازي و عوامل آن

 • موضوع: مقاله
 • نوع: مقاله

مجموعه هوش و سرگرمي

 • سال نشر: 1377
 • نوع: کتاب

سروش آسماني

 • موضوع: ‌تفسير
 • سال نشر: 1385
 • نوع: کتاب

هويت ملي راهكارها و ضرورت ها

 • موضوع: مقاله
 • نوع: مقاله

امام مهدي(عج)

 • موضوع: مهدويت
 • نوع: کتاب