// پژوهشگر/ حسن تربتي نژاد


حسن تربتي نژاد
نام پدر: رجبعلي محل صدور: گرگان ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 4

/ کتاب


اسلام؛ خشونت يا صلابت

اين پژوهش بر آن است تا با مراجعه به منابع اسلامي، رابطه اسلام و خشونت را بررسي كند و حكم آن را بيابد. ازاين رو، با استخراج احكام خشونت از ميان منابع اساسي اسلام (قرآن و سنّت) و سيره معصومان عليهم السلام ...


/ نگاشته‌ها


.اسلام و خشونت

  • موضوع: كتاب
  • سال نشر: 1382
  • نوع: کتاب

خشونت وترور در سيره نبوي(ص)

  • موضوع: مقاله
  • سال نشر: 1382
  • نوع: مقاله

كاستي هاي دموكراسي

  • موضوع: مقاله
  • سال نشر: 1381
  • نوع: مقاله