// پژوهشگر/ حسين جعفري


حسين جعفري
نام پدر: عبدالله محل تولد: ميانه محل صدور: ميانه ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 16

/ کتاب


مهاجر حقيقت (پژوهشي در زندگي سلمان فارسي)

سلمان فارسي از شخصيت‏هاي برجسته صدر اسلام و نمونه كامل يك انسان مسلمان است. وي براي شناخت اسلام، رنج سفرهاي طولاني، غربت و بردگي را به جان خريد و پس از تشرف به محضر نوراني و پرفيض پيامبر اعظم صلي ...

معادباوري از منظر پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله

معاد از اصول دين همه اديان ابراهيمي است. باور به جهاني ديگر و اينكه مرگ پايان زندگي نيست از اصول اساسي اين اديان است. اين باور نقش اساسي در افكار و رفتار انسان‌ها دارد و نگرش آنها را به زندگي دگرگون ...


/ نگاشته‌ها


.سلمان فارسي

 • موضوع: زندگاني سلمان فارسي
 • سال نشر: 1385
 • نوع: کتاب

زندگي نامه امام صادق(ع)

 • موضوع: به نام او
 • سال نشر: 1383
 • نوع: مقاله

.زندگي نامه امام علي(ع)

 • موضوع: به نام او
 • سال نشر: 1384
 • نوع: مقاله

زندگي نامه مختار

 • موضوع: به همان نام
 • سال نشر: 1384
 • نوع: مقاله

عاشورا وجريان شناسي نفاق

 • موضوع: مجموعه مقالات
 • سال نشر: 1382
 • نوع: کتاب

.ويژه نامه محرم

 • موضوع: امام حسين(ع
 • سال نشر: 1384
 • نوع: مقاله

.زندگي نامه امام سجاد(ع)

 • موضوع: به نام او
 • سال نشر: 1383
 • نوع: مقاله

زندگي نامه امام هادي(ع)

 • موضوع: به نام او
 • سال نشر: 1384
 • نوع: مقاله

.زندگي نامه شهيد چمران

 • موضوع: به همان نام
 • سال نشر: 1384
 • نوع: مقاله

ويژه نامه حضرت زهرا(س)

 • موضوع: حضرت زهرا(س)
 • نوع: مقاله

.زندگي نامه امام رضا(ع)

 • موضوع: به نام او
 • سال نشر: 1384
 • نوع: مقاله

نبرد با اهريمن

 • موضوع: 13 آبان
 • سال نشر: 1384
 • نوع: مقاله

.الگوي مصرف و غرب

 • موضوع: كتاب
 • سال نشر: 1382
 • نوع: کتاب