// پژوهشگر/ زينب طيبي


زينب طيبي
نام پدر: علي محمد محل صدور: جهرم ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 13

/ کتاب


سيره پيامبر اكرم (ص) و امام علي (ع) در برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي

در آموزه هاي اجتماعي اسلام آمده است كه انسان ها در پرتو آرامش و امنيت اخلاقي، رواني و اجتماعي مي توانند مسير سعادت و كمال را بدون هيچ دغدغه و مانعي بپيمايند و به قله هاي سعادت دست يابند. دين مبين ...


/ نگاشته‌ها