شهاب الدين مشايخي راد
نام پدر: مجدالدين محل صدور: تهران ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 11

/ کتاب


كرامت انسان (از ديدگاه خاتم پيامبران صلي الله عليه و آله )

«بعثت رسول اكرم صلي الله عليه و آله، هدفي حكيمانه و اجتماعي دارد كه به زندگي مردم مربوط است. اين هدف به روحيه، اخلاق و تربيت افراد مربوط مي شود. بايد گفت اساس و محور اخلاق اسلامي، كرامت نفس است»؛1 ...

انديشه‌هاي تربيتي استاد مرتضي مطهري(ره)

بحث هاي تربيتي انديشمند گران قدر شهيد مطهري چنان ژرف و پربار است كه انتقال آن به پژوهشگران عرصه تربيت و اخلاق ضروري به نظر مي رسد. بر اين اساس، در اين نوشتار سعي شده است حفظ امانت و پاي‌بندي به متن ...


/ نگاشته‌ها