// پژوهشگر/ وحيد نوري


وحيد نوري
نام پدر: كريم محل تولد: خمين محل صدور: خمين ملیت: ايراني دین: اسلام شيعه

تعداد آثار: 5

/ کتاب


اخلاق دانشجويي در اسلام

در اين نوشتار تلاش شده است تا به زندگي دانشجويي از جنبه‌هاي عمومي و حرفه‌اي توجه شود. منظور از جنبه عمومي،‌توجه به دانشجو به مانند هر انسان ديگري است كه بايد محسنات اخلاقي را كسب و رذايل اخلاقي ...


/ نگاشته‌ها


موعود در اديان و ملل مختلف

  • سال نشر: 1385
  • نوع: مقاله

رسانه و منطق

  • موضوع: نقد منطقي يكي از سر مقاله هاي شرق
  • سال نشر: چاپ نشده
  • نوع: مقاله