فصلنامه اشارات

 • نام نشريه: اشارات (فصلنامه)

  مشخصات محتوايي نشريه:

  1.       اهداف انتشار:

  1ـ1. پشتيباني محتوايي تهيه‌كنندگان، نويسندگان و گويندگان برنامه‌هاي مختلف صدا و سيما در زمينه مناسبت‌هاي مذهبي، ملي و بين‌المللي؛

  1ـ2. فرهنگ‌سازي ديني و ارزشي در مناسبتها از طريق طرح ايده‌ها ، طرحها و سرفصلهاي برنامه‌اي متناسب ؛

  1ـ3. توجه ويژه به موضوعات دهگانه رسانه ملي و بهره‌گيري از قالب‌هاي كاربردي در ارايه پژوهشهاي برنامه‌اي.

  2.       انتظار سازمان از انتشار نشريه:

  تهيه متون جذاب در قالب‌هاي متنوع متني، با توجه به مناسبت‌هاي مهم هر فصل، براي اصحاب رسانه به ويژه گويندگان

  3.       انطباق انتشار نشريه با شرح وظايف سازماني و امور تكليفي محوله:

  با توجه به اينكه از يك سو، حجم بسيار زيادي از برنامه‌هاي صدا و سيما را برنامه‌هاي مناسبتي تشكيل مي‌دهد و از سوي ديگر يكي از رسالت‌هاي مهم مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما، حمايت همه جانبه از برنامه‌سازان و گويندگان صدا و سيما در حوزه تهيه متون برنامه‌اي در قالب‌هاي متنوع و در موضوعات ديني و ارزشي است، و با توجه به اهداف تعريف شده مركز از جمله همكاري، مشاركت و خدمات رساني برنامه اي به حوزه‌هاي برنامه‌ساز در زمينه افزايش كيفي غناي برنامه‌هاي اسلامي تلاش هاي گسترده اي در خصوص تأمين اين امر تا بحال صورت گرفته است.

  4.       جهت گيري و موضوعات دربرگيرنده نشريه:

  ارائه مجموعه مناسبتي براي برنامه‌سازان و گويندگان صدا و سيما بصورت متن و در قالب‌هاي متنوع رسانه‌ايي در موضوعات دهگانه رسانه ملي (معارف اسلامي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، تاريخي، دانش و فن، دفاع مقدس، مسابقات، ورزشي، تفريح‌هاي سالم و اطلاعات عمومي)

  5.       مخاطبان نشريه:

  توليدكنندگان و برنامه‌سازان به ويژه گويندگان رسانه ملي (براي برنامه‌هاي با مخاطب عوام)