دو ماهنامه طوبي

 • نام نشريه: طوبي ( دوماهنامه تخصصي در حوزه زن و خانواده)

   

  الف) مشخصات محتوايي نشريه:

  1.       اهداف انتشار:

       1ـ1. توجه ويژه به آموزه‌هاي اسلامي در زمينه خانواده و نگاه جدي به مسائل امروزي و مبتلابه خانواده‌ها و زن (به عنوان عضو برجسته آن)؛

  2ـ1. تمركز مناسب بر آسيب‌هاي حوزه زن و خانواده ايراني اسلامي؛

  3ـ1. پشتيباني محتوايي تهيه‌كنندگان ، نويسندگان و گويندگان برنامه‌هاي صدا و سيما در زمينه‌هاي ديني ، ملي و بين‌المللي؛

  4ـ1. معرفي الگوي خانواده اسلامي و ايراني و انتقال دستاوردهاي انديشمندان پيشين به نسل كنوني.

  2.       انتظار سازمان از انتشار نشريه:

  1ـ2. تامين نياز انديشه‌اي ـ رسانه‌اي براي مديران و تهيه متون كاربردي براي تهيه‌كنندگان و گويندگان رسانه ملي به ويژه سيما براي برنامه‌هاي گوناگون ؛

  2ـ2. تمركز بر محورهاي مهم و مناسبت‌هاي ويژه فصل و موضوع سال ؛

  3ـ2. تهيه و تدوين پژوهش‌هاي قابل استفاده در برنامه‌هاي مختلف گروه‌هاي برنامه‌ساز زن و خانواده .

  3.       انطباق انتشار نشريه با شرح وظايف سازماني و امور تكليفي محوله:

  1ـ3. ضرورت اطلاع‌رساني رويدادها، تحولات فكري ، فرهنگي ، اجتماعي و علمي حوزه زن و خانواده و چگونگي بازتاب آنها در برنامه‌ها؛ 

  2ـ3. ضرورت حمايت همه جانبه پژوهشي و معارفي از برنامه‌سازان و گويندگان رسانه ملي به ويژه سيما به عنوان رسانه پر مخاطب؛

  3ـ3. ضرورت ارائه و معرفي اصول ، سياست‌ها ، طرح‌ها و قالب‌هاي كارآمد براي دست‌اندركاران رسانه ملي به ويژه تلويزيون؛

  4ـ3. فراهم آوردن زمينه‌هاي پژوهشي در محورهاي دين ، اخلاق، اميد و آگاهي و تبلور آنها در جامعه و نهاد خانواده؛

  5ـ3. تهيه متون جذاب، پر محتوا و قابل پخش در برنامه‌هاي گوناگون و ارائه سوژه‌هاي ناب و مناسب در حوزه‌هاي مختلف رسانه‌اي و سيمايي با استفاده از پژوهش‌هاي علمي و كارآمد .

  4.       جهت گيري و موضوعات دربرگيرنده نشريه:

  جهت‌گيري : مباحث انديشه‌اي 20٪  و مباحث كاربردي 80 ٪ در كنار ارايه مطالب 70 ٪ تلويزيوني و 30 ٪ راديويي

  موضوعات در برگيرنده: موضوعات دهگانه رسانه ملي (معارف اسلامي ، فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي ، تاريخي ، دانش و فن، دفاع مقدس ، مسابقات، ورزشي ، تفريح‌هاي سالم و اطلاعات عمومي)

  نكته مهم: پرداختن به موضوعات فوق و ارايه متون در حوزه جهت‌گيري مذكور به قدر توانايي كادر و نويسندگان و امكانات مي‌باشد.

  5.       مخاطبان نشريه:

  مخاطب مستقيم: برنامه‌ريزان، برنامه‌سازان، مجريان، پژوهشگران و محققان برنامه‌اي رسانه ملي به ويژه سيما  

  مخاطب غيرمستقيم: خانواده (و زن به عنوان  عضومحوري آن) و همه اقشار مختلف مردم