قاصدك كودك و نوجوان

 • نام نشريه: قاصدك كودك و نوجوان (با نسبت 50 درصد تلويزيوني، 50 درصد راديويي)

  الف) مشخصات محتوايي نشريه:

  1.       اهداف انتشار:

  1ـ1. پشتيباني محتوايي گروه‌هاي برنامه‌ساز، تهيه‌كنندگان، نويسندگان و گويندگان حوزه‌هاي كودك و نوجوان و رسانه ملي؛

  1ـ2. تبيين آموزه‌هاي ديني در قالبي نو و جذاب براي اين اقشار؛

  1ـ3. ارائه مقالات تحقيقي، مصاحبه­، ميزگرد و ... در خصوص موضوعات كودكان و نوجوانان؛

  1ـ4. طرح معضلات و آسيب‌هاي گروه‌هاي سني و بررسي كاربردي و رسانه‌اي موضوعات با تأكيد بر قالب‌ها و موضوعات مورد نياز رسانه ملي.

  2.        انتظار سازمان از انتشار نشريه:

  ارائه ايده و طرح موضوع­هاي مورد نياز تهيه‌كنندگان و مجريان گروه‌هاي برنامه‌ساز كودك و نوجوان در رسانه ملي كه از اهداف اصلي مركز مي باشد.

  3.       انطباق انتشار نشريه با شرح وظايف سازماني و امور تكليفي محوله:

  ارايه سوژه‌هاي ناب و جذاب، محوريابي موضوعي و تهيه و تنظيم متون برنامه‌اي قابل استفاده در رسانه ملي در راستاي وظيفه مركز در زمينه اعتلاي محتوايي برنامه‌هاي اسلامي رسانه ملي است، همچنين پاسخ‌گويي به نيازهاي پژوهشي برنامه‌سازان در موضوعات مختلف مبتلابه رسانه از ديگر وظايف نشريه مي‌باشد.

  4.       جهت گيري و موضوعات دربرگيرنده نشريه:

  4ـ1. توجه به موضوعات دهگانه رسانه ملي (معارف اسلامي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، تاريخي، دانش و فن، دفاع مقدس، مسابقات، مسابقات، ورزشي، تفريح‌هاي سالم و اطلاعات عمومي) و ارائه آنها در قالب‌هاي مناسب برنامه سازي در رسانه ملي؛

  4ـ2. غناي محتوايي آثار توليدي با تأكيد بر متون فاخر و ادبي با موضوعات مورد نياز رسانه كه از وظايف اصلي مركز مي باشد.

  5.       مخاطبان نشريه:

  مخاطب مستقيم: گروه‌هاي برنامه‌ساز كودك و نوجوان