گاهنامه گنجينه

 • نام نشريه: گنجينه (گاهنامه)

  الف) مشخصات محتوايي نشريه:

  1.       اهداف انتشار:

  انتقال مباحث اخلاقي، عرفاني و دستاوردهاي فكري انديشمندان پيشين به نسل كنوني در قالب حكايات، نكات، لطائف، پيام، اشعار نغز و...

  2.        انتظار سازمان از انتشار نشريه:

  بازخواني متون فارسي قرن سوم تا سيزدهم هجري به منظور كاربردي كردن اين متون براي استفاده اصحاب رسانه ملي، با حفظ اصالت محتوايي و ساختاري

  3.       انطباق انتشار نشريه با شرح وظايف سازماني و امور تكليفي محوله:

  در راستاي توجه به ادب غني فارسي و خودباوري نسل جوان، نشريه گنجينه تاكنون با استفاده از مضامين بلند انديشمندان و عالمان ديني در متون كهن فاسي انجام وظيفه كرده است. همچنين با توجه به وظيفه مركز در جهت افزايش كيفي و غني‌سازي برنامه‌هاي اسلامي. اين نشريه توليد شده است.

  4.       جهت گيري و موضوعات دربرگيرنده نشريه:

  جهت‌گيري: به‌گزيني، كوتاه‌نويسي و گزيده‌گويي از آثار اديبان و عارفان (برگزيده متون كهن پارسي)

  موضوعات: در موضوعات ويژه رسانه و كاملاً هماهنگ با موضوع سال و ديگر نيازهاي گروه‌هاي برنامه‌ساز فرهنگي و ادبي

  5.       مخاطبان نشريه:

  گروه‌هاي برنامه‌ساز فرهنگي و ادبي شبكه‌هاي صدا و سيما