ماهنامه سياحت غرب

 • نام نشريه: سياحت غرب

  الف) مشخصات محتوايي نشريه:

  1.       اهداف انتشار:

  -         معرفي كاركردها و تهديدهاي رسانه‌هاي نوين؛

  -         نقد و بررسي كاركردهاي رسانه در جهان غرب؛

  -         نقد امپرياليسم فرهنگي (همسان سازي فرهنگي) با هدف سلطه سياسي، اقتصادي؛

  -         مباحث مربوط به زن، نهاد خانواده و آسيب‌هاي آن در غرب و فرهنگ مادي؛

  -         بررسي جنگ نرم غرب بر عليه هويت‌هاي ديني، ملي ، فرهنگي ملل آزاده،  انقلاب اسلامي و جنبش‌هاي اصيل در جهان؛

  -         آسيب‌شناسي فرهنگ ديني در مكاتب غربي و نظام‌هاي مبتني بر اومانيسم. 

  2.       انطباق انتشار نشريه با شرح وظايف سازماني و امور تكليفي محوله:

  با توجه به نياز مديران و برنامه‌سازان سازمان در حوزه‌هاي مختلف انديشه‌اي غرب و نقد و بررسي آن و از سوي ديگر اطلاع‌رساني رويدادها و تحولات فكري، فرهنگي، اجتماعي و علمي در غرب، نشريه سياحت غرب فعاليت مي‌كند و تاكنون در انجام وظايف فوق موفق بوده است. همچنين با توجه به رسالت مركز در معرفي اصول، سياست‌ها، طرح‌ها، فرم‌ها و قالب‌هاي كارآمد برنامه‌اي با موضوع‌هاي اسلامي به منظور رشد و اعتلاي برنامه‌سازي در حوزه‌هاي مختلف معارف اسلامي تلاش مي نمايد.

  3.       جهت گيري و موضوعات دربرگيرنده نشريه:

  نقد فرهنگ و تمدن غرب با موضوعات فرهنگ و اجتماع ـ رسانه‌ها و ارتباطات ـ سياست و اقتصاد و ...

  4.       مخاطبان نشريه:

  مديران، كارشناسان و برنامه‌سازان محترم رسانه‌ ملي