ارتباط میان ناامیدی و آزادی

تاریخ نشر: 1385 نویسنده: استفن ال.تالبوت

ارزش واقعى آزمون داروها بر روى حیوانات

تاریخ نشر: خرداد1385 نویسنده: رابرت ریان

ارزشیابی کلی لفتوس

تاریخ نشر: بهمن1385 نویسنده: مظفر اقبال

ارمغانى پربار

تاریخ نشر: فروردين1383 نویسنده : منیره زارعان
نشریه: گلبرگ 49

از سرگیری آموزش دینی در مدارس آمریکا

تاریخ نشر: تير1386 نویسنده: ویلیام آنتونی هی

از سیب زمینی انباری تا انسان قدرتمند

تاریخ نشر: بهمن1385 نویسنده: مظفر اقبال

اساتید اخلاق آیت اللّه خویى

تاریخ نشر: فروردين1383 نویسنده : سید محمد حسین کاظمینى
نشریه: گلبرگ 49

استادان و مراحل تحصیل

تاریخ نشر: فروردين1383 نویسنده : سید حسین آل طه
نشریه: گلبرگ 49

استراتژی نفی

تاریخ نشر: فروردين1385 نویسنده: ژاک ساپیر