یافتن معیارى اخلاقى

تاریخ نشر: فروردين1383 نویسنده: داگلاس هیکس

یاغیان جنسى

تاریخ نشر: ارديبهشت1385 نویسنده: ناتان آبرامز

یار و یاور امام راحل

تاریخ نشر: آبان1383 نویسنده : احسان شریعتى
نشریه: گلبرگ 55

یادگار یاس ولادت حضرت مهدی(عج)

تاریخ نشر: فروردين1382 نویسنده : لیلی صدر هاشمی
نشریه: گلبرگ 43

یادنامه شرق، ش 15، مرداد ماه 85

تاریخ نشر: مهر1385 نوینسده: محمد بسته نگار

یادنامه شرق، ش 14، خرداد 85

تاریخ نشر: مرداد1385 نویسنده: علیرضا علوى تبار

یادنامه شرق، ش 13، خرداد 85

تاریخ نشر: مرداد1385 گفت وگو با: ابراهیم یزدى

یادمان سبز روز درخت کارى

تاریخ نشر: فروردين1382 نویسنده : حسین جعفرى
نشریه: گلبرگ 48

یادداشت نهایی: حق دموکراسی حقیقی یا حفظ ظاهر؟

تاریخ نشر: فروردين1387 نویسندگان: ادوارد اس هرمان ، دیوید پترسون