یا «پله، مارادونا، زیدان» مى شوى، یا هیچ!

تاریخ نشر: فروردين1385 نویسنده: یوهان هارسکویت

گیگانْتِن هِى مَت

تاریخ نشر: فروردين1382 نویسنده: گیگانْتِن هِى مَت

گیاهان دستکارى شده ژنتیکى و مخاطرات زیست محیطى

تاریخ نشر: فروردين1383 نویسنده: گروه دوستداران زمین

گِلِ ظلمات

تاریخ نشر: فروردين1383
نشریه: گنجينه 45

گُل ولايت

تاریخ نشر: دي1389

گُل مهر )روز مادر(

تاریخ نشر: مرداد1385 نویسنده : زينب‏ خاتون جلال كمالي
نشریه: گلبرگ 76

گُل محراب

تاریخ نشر: دي1381

گُل بي عيب خداست

تاریخ نشر: اسفند1386 نویسنده : سيد محمود طاهري
نشریه: طوبي 26

گيسوانت، امواج كارون است

تاریخ نشر: تير1383