ظرفيتهاي نمايشي قضاوتهاي حضرت علي(ع) با تأكيد بر نمايش‌هاي راديويي

تاریخ نشر: شهريور1393 نویسنده: معصومه پارسائي اقدم

اكسپرسيونيسم و شهود عرفاني

تاریخ نشر: شهريور1393 نویسنده: عباس عبيري

در طلب تئوري براي سينماي ديني

تاریخ نشر: شهريور1393 مصاحبه با نصرت الله تابش

اقتصاد مقاومتي از ديدگاه مقام معظم رهبري

تاریخ نشر: خرداد1393

مروري بر پژوهش‌هاي انجام شده در حوزه جوان و شبكه‌هاي اجتماعي

تاریخ نشر: خرداد1393 پيمان باقرپور

ظرفيت‌ها و چالش‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي مجازي براي تبليغ دين

تاریخ نشر: خرداد1393 محمدعلي قيصريان

نقش شبكه‌هاي اجتماعي در باورهاي ديني

تاریخ نشر: خرداد1393 نویسندگان: شعبان‌علي خان‌صنمي - فريده پيشوايي - فاطمه خان‌صنمي

تحليل رفتار جوانان در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي و نقش رسانه در هدايت و حمايت از آنان

تاریخ نشر: خرداد1393 نویسنده: سيد عباس حسيني

مطالعه موردي استفاده اعتيادي از شبكه اجتماعي فيس‌بوك در بين نوجوانان و جوانان شهر تبريز

تاریخ نشر: خرداد1393 نویسنده: صمد عدلي‌پور- محمد‌حسين عليزاده