جستجوي حقيقت در جهان مجاز نگاهي به كتاب مطالعات ديني فيلم

تاریخ نشر: فروردين1392 نوشته سيد حميد ميرخندان مهدي استاد حبيب

ترش ، شيرين ، شور ، تلخ مروري بر تاريخچۀ سريال‌هاي مناسبتي ماه مبارك رمضان

تاریخ نشر: فروردين1392 نویسنده: نيره رضايي مطلق

مروري بر پژوهش‌هاي انجام شده در حوزه جوان و شبكه‌هاي اجتماعي

تاریخ نشر: خرداد1393 پيمان باقرپور

تحليل سبك زندگي جوانان كاربر شبكه اجتماعي فيس‌بوك

تاریخ نشر: خرداد1393 نویسنده: آسيه سپهري

ويژگي‌ها و كاركردهاي شبكه‌هاي اجتماعي با تأكيد بر نقش رسانه ملي

تاریخ نشر: خرداد1393 نویسنده: عيسي زارعي - نيره خداداد شهري

مطالعه موردي استفاده اعتيادي از شبكه اجتماعي فيس‌بوك در بين نوجوانان و جوانان شهر تبريز

تاریخ نشر: خرداد1393 نویسنده: صمد عدلي‌پور- محمد‌حسين عليزاده

تحليل رفتار جوانان در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي و نقش رسانه در هدايت و حمايت از آنان

تاریخ نشر: خرداد1393 نویسنده: سيد عباس حسيني

نقش شبكه‌هاي اجتماعي در باورهاي ديني

تاریخ نشر: خرداد1393 نویسندگان: شعبان‌علي خان‌صنمي - فريده پيشوايي - فاطمه خان‌صنمي

ظرفيت‌ها و چالش‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي مجازي براي تبليغ دين

تاریخ نشر: خرداد1393 محمدعلي قيصريان