سياست خارجي صهيونيسم مسيحي

تاریخ نشر: فروردين نویسنده: كي.سي. بويد مترجم: سعيد علي‌محمدي

«بازسازي» هائيتي يا قانون‌زدايي به نفع نخبگان شركتي خارجي؟

تاریخ نشر: فروردين نویسنده: جولي لوِسك برگردان: وحيده پيشوايي

دولت نظارتي در آمريكا

تاریخ نشر: فروردين نویسنده: آلفرد دابليو. مك كوي مترجم: پايگاه اطلاع‌رساني سيستم‌يا

جامعه‌شناسي، دين و دنيوي‏سازي

تاریخ نشر: فروردين نویسنده: ديويد مارتين مترجم: پايگاه اطلاع‌رساني سيستم‌يار

رازهاي فاش شده فراماسونري!!!

تاریخ نشر: فروردين نویسنده: هيرام اُل مك هابِني مترجم: پايگاه اطلاع‌رساني سيستم‌يار

آيا مي‌توان فن‌آوري را نجات داد؟

تاریخ نشر: فروردين نویسنده: جان فون نيومان مترجم: پايگاه اطلاع‌رساني سيستم‌يار

شما و خانواده‌تان، موش‌هاي آزمايشگاهي براي شركت‌هاي شيميايي!

تاریخ نشر: فروردين نویسنده: ديويد روسنر و جرالد ماركويتز مترجم: پايگاه اطلاع‌رساني سيستم‌يار

اقتصاد مقاومتي از ديدگاه مقام معظم رهبري

تاریخ نشر: خرداد1393

تحريف حقايق: چگونه رسانه‌ها با تحريف واقعيت، جهان ما را به سمت جنگ سوق مي‌دهند؟

تاریخ نشر: اسفند1391 نویسنده: جيمز كوربِت مترجم: ابوالفضل ايماني راغب
نشریه: سياحت غرب 105