نقش رسانه ملي در نهادينه‌سازي فرهنگ عفاف و حجاب٭

تاریخ نشر: بهمن1392 نویسنده: اباذر افشار

نقش رسانه در كاهش سالخوردگي جمعيت

تاریخ نشر: بهمن1392 نویسنده: حميد رحماني

رسانه و رويارويي با اهداف فرهنگي در جنگ نرم٭

تاریخ نشر: بهمن1392 نویسنده: سيده صديقه حسيني

نقش رسانه در آگاهي بخشي سياسي اجتماعي٭

تاریخ نشر: بهمن1392 نویسنده: مهديه ياوري وثاق

فرهنگ اسلامي ــــــــ ايراني در پر بيننده‌ترين سريال‌هاي سال 1390٭

تاریخ نشر: بهمن1392 نویسنده: مقداد نيك‌زاد طهراني

همكاري‌هاي علمي: راه گريزي براي ايالات متحده در جهان وابستگي متقابل

تاریخ نشر: دي1392 نويسنده: محمد عثمان عكاشه - مترجم: مرضيه خادمي

معرفي كتاب: تبديل رسانه‌ها به دوستداران محيط زيست

تاریخ نشر: دي1392 نويسنده: گرت ام. براد - مترجم: فاطمه عامريان

عدالت بر اساس كدام تعريف؟ نقدي بر واكنش‌هاي قضايي كيفري بين‌المللي به خشونت جنسي ناشي از جنگ

تاریخ نشر: دي1392 نويسندگان: تونيا سنت جِرماين و سوزان ديوئي - مترجم: محمدرضا امين

خانه وحشت، خشونت داخلي امريكا

تاریخ نشر: دي1392 نويسنده: اريكا ايشلبرگر- مترجم: مرتضي باراني