يهودستيزي، داراي اصل ونسبي آبرومند

تاریخ نشر: آبان1393 نویسنده: دکتر هنری مکو مترجم: مهدی مترجم

هشت غذايي كه كارشناسان هرگز نمي‌خورند

تاریخ نشر: آبان1393 ترجمه: حبیبه برغمدی

بررسي شاخص‌هاي ازدواج موفق از ديدگاه‌ روان‌شناسي و شيوه بازنمايي آن در رسانه ملي

تاریخ نشر: 1393 بررسی شاخص‌هاي ازدواج موفق از دیدگاه روانشناسی و شیوه بازنمايي آن در رسانه ملي

ضرورت ازدواج و بررسي علل رويگرداني جوانان از ازدواج (در گفت‌وگو با كارشناسان حوزه جامعه‌شناسي و خانواده)

تاریخ نشر: 1393

نقش ازدواج موفق جوانان در سلامت روان و تصوير آن در رسانه ملي

تاریخ نشر: 1393

گزارشي از بحران ازدواج در غرب؛ آسيب‌ها و راهكارها (برگزيده‌اي از مقالات دوماهنامه سياحت غرب)

تاریخ نشر: 1393

شبكه‌هاي اجتماعي، كيفيت ازدواج و طلاق: پژوهش ميداني و شواهد ايالتي از ايالات متحده

تاریخ نشر: 1393

فرهنگ‌سازي، اولويت نخست رسانه ملي گفت‌وگو با دكتر ابراهيم شفيعي سروستاني٭

تاریخ نشر: تير1394 گفتگو با دکتر ابراهیم شفیعی

حقوق شهروندي و كاركردهاي آموزشي رسانه

تاریخ نشر: تير1394 نویسندگان: ميثم اميدعلي - مهدي خلجي