بايسته‌هاي فرهنگ‌سازي گفت‌وگو با سيد حسين شرف‌الدين٭

تاریخ نشر: تير1394 گفتگو با سید حسین شرف الدین

نقش رسانه ملي در مديريت بحران‌هاي سياسي

تاریخ نشر: تير1394 نویسنده: سيده مريم چاوشي

ارزش‌هاي انقلاب اسلامي

تاریخ نشر: تير1394 نویسنده: مهديه عربي‌فر

رويكردي جامعه‌شناختي به سلامت جنسي گفت‌وگو با دكتر سيد حسين شرف الدين٭

تاریخ نشر: اسفند1393 گفتگو با حسین شرف الدین

سلامت جنسي و چالش‌هاي مفهومي

تاریخ نشر: اسفند1393 نویسنده: عبدالله شيرازي

بايسته‌هاي ورود رسانه ملي به حوزه سلامت جنسي

تاریخ نشر: اسفند1393 نویسنده: ابراهيم شفيعي سروستاني٭

ضرورت آموزش موضوعات جنسي و نقش مؤثر و پيش‌گيرانه رسانه‌

تاریخ نشر: اسفند1393 نویسنده: رضا رزاقی

مفهوم و گستره سلامت جنسي٭

تاریخ نشر: اسفند1393 نویسنده: مترجم: منا نادعلي

گزارش طرح پژوهشي راهبردها و سياست‌هاي رسانه ملي در حوزه سلامت جنسي

تاریخ نشر: اسفند1393 نویسنده: ابراهيم شفيعي سروستاني