رسانه ملي و اميد آفريني؛ مباني، ابعاد و راهبردها٭

تاریخ نشر: آذر1393 نویسندگان: حسين مهرباني‌فر و سيد مجيد امامي

جايگاه و نقش رسانه‌هاي جمعي در تغيير سياست جمعيتي نظام جمهوري اسلامي

تاریخ نشر: آذر1393 نویسنده: ابراهيم شفيعي سروستاني

مطالعه آثار و پيامدهاي سياسي شبكه‌هاي اجتماعي مجازي

تاریخ نشر: آذر1393 نویسندگان: صمد عدليپور، زهرا پيرنيا

مقدمه‌اي بر اصول حاكم بر مديريت پيام٭

تاریخ نشر: آذر1393 نویسنده: قاسم كرباسيان

رسانه و آداب دوستي و دوست‌يابي از منظر اسلام٭

تاریخ نشر: آذر1393 نویسنده: محمد همتي

رابطه ميان بهره‌مندي از وسايل ارتباط جمعي و دينداري در بين شهروندان شهرستان يزد

تاریخ نشر: مهر1393 نویسنده: دكتر مسعود حاجي زاده ميمندي

بررسي فقهي بازنمايي چهره معصومان عليهم السلام در فيلم و سريال

تاریخ نشر: مهر1393 نویسنده: مريم آخوندي

تبليغات ديني در اثربخشي بازاريابي مدرن

تاریخ نشر: مهر1393 نویسندگان: دكتر زهره دهدشتي شاهرخ و مجتبي قاسمي

بازي‌هاي رايانه‌اي، رسانه‌اي خاموش براي اهداف سياسي امريكا

تاریخ نشر: مهر1393 نویسنده: محمدرضا انواري