بررسي خرافه‌گرايي در سريال‌هاي ماه مبارك رمضان سال‌هاي87 و88 ازشبكه‌هاي دو و سه سيما

تاریخ نشر: مهر1393 نویسنده: ابراهيم مهدويان كياسري

بررسي انتقادي رابطه دين و جبرگرايي رسانه‌اي از منظر نيل پستمن

تاریخ نشر: مهر1393 نویسنده: امين انگارده

نقد مجموعه تلويزيوني ولايت عشق از منظر بازنمايي سبك زندگي رضوي

تاریخ نشر: مهر1393 نویسنده: سعيد طاوسي مسرور

سبك زندگي و الگوي مفهومي بايسته‌هاي سرگرمي در رسانه ملي، با تأكيد بر آموزه‌هاي امام رضا عليه السلام

تاریخ نشر: مهر1393 نویسنده:مسلم علي‌مهدي

نقش تربيتي رسانه ملي در شكل‌گيري سبك زندگي اسلامي؛ با فرازهايي از سخنان امام رضا عليه السلام: سبك زندگي رضوي

تاریخ نشر: مهر1393 نویسندگان: زهره طاهرپور و خديجه قاسمي*

بهداشت فردي در سبك زندگي رضوي؛ مروري بر كتاب رساله الذهبيه

تاریخ نشر: مهر1393 نویسنده: فائزه قرباني

برداشت‌هايي از سبك زندگي امام رضا عليه السلام در كتاب عيون اخبار الرضا عليه السلام

تاریخ نشر: مهر1393 نویسنده: مصطفي فروتن تنها

لباسي از عشق بر تن دانش

تاریخ نشر: مهر1393 نویسنده : سيده طاهره موسوي

يك روايت، چند برداشت؛ برداشت‌هاي روان‌شناختي از سخن امام جواد عليه السلام

تاریخ نشر: مهر1393 نویسنده : ابراهيم اخوي