سلطه گوگل بر راهبرد‌هاي بازاريابي موتور جست‌وجو

تاریخ نشر: آبان1393 نويسنده: هلن سلين هال مترجم: مرتضی بارانی

سيستم‌هاي باز و سقف‌هاي شيشه‌اي

تاریخ نشر: آبان1393 نویسنده: آسترا تیلور - مترجم: مرضیه خادمی

نياز به مسئوليت‌پذيري در ارتباطات براي عدالت اجتماعي: آيا صنعت توسعه حامي تجارت است؟

تاریخ نشر: آبان1393 نوشته: كارين گوين ويلكينز - مترجم: جواد طاهری

ايالات متحده، بزرگ‌ترين ناقض حقوق بشر در جهان

تاریخ نشر: آبان1393 نویسنده: یواکیم هاکوبیان مترجم: راضیه میرخندان

قاچاق جهاني انسان، شكل امروزين برده‌داري

تاریخ نشر: آبان1393 نویسنده: یواکیم هاکوپیان - مترجم: ساره سپهری نژاد

روش‌هاي نژادپرستانه مشابه امريكا و اسرائيل در مهار نظم عمومي

تاریخ نشر: آبان1393 نویسنده: علی ابونعمه - مترجم: مرتضی بارانی

امريكا، امپراتوري كه عاقبت‌ به خير نشد

تاریخ نشر: آبان1393 نویسنده: رمزی بارود - مترجم: مریم نجیمی

«بازسازيِ» غرب آسيا يا «زندان سياسيِ» امريكايي؟

تاریخ نشر: آبان1393 نويسنده: جيمز پتراس - مترجم محمود بدرلو

زندگي در فرقه مسيحي آخرالزمانيِ «فرزندان خدا»

تاریخ نشر: آبان1393 نویسنده: فلور ادواردز - مترجم وحیده پیشوایی