یک شهر سنتى

تاریخ نشر: اسفند1384 نویسنده: چارلز سیجل

یک سیب زمینی داغ

تاریخ نشر: فروردين1388 نویسندگان: رابی گراهام و متیو آلفورد

یک سیاره در حال مرگ

تاریخ نشر: فروردين1386 نویسنده: کریس فلاوین

یک سوم آمریکایی ها فکر می کنند مشاغل آنها را خطری تهدید نمی کند!

تاریخ نشر: فروردين1388 نویسنده: جیل اندرسکی فراستر

یک روز قبل

تاریخ نشر: آبان1383 نویسنده : الهام موگویى
نشریه: گلبرگ 55

یک رؤیای نوظهور، زندگی آمریکایی

تاریخ نشر: فروردين1387 نویسنده: دیوید مایرز

یک داستان علمی – تخیلی؟

تاریخ نشر: تير1386 نویسنده: مایک دیویس

یک جنبش بین المللی

تاریخ نشر: فروردين1387 نوسنده: راسل کوئن

یک بنگاه تبلیغاتى با شبکه هایش

تاریخ نشر: فروردين1383 نویسنده: مارکو ویسشر