بايسته‌هاي فرهنگ‌سازي گفت‌وگو با سيد حسين شرف‌الدين٭

تاریخ نشر: تير1394 گفتگو با سید حسین شرف الدین

فرهنگ‌سازي، اولويت نخست رسانه ملي گفت‌وگو با دكتر ابراهيم شفيعي سروستاني٭

تاریخ نشر: تير1394 گفتگو با دکتر ابراهیم شفیعی

ارزش‌هاي انقلاب اسلامي

تاریخ نشر: تير1394 نویسنده: مهديه عربي‌فر

نقش رسانه ملي در مديريت بحران‌هاي سياسي

تاریخ نشر: تير1394 نویسنده: سيده مريم چاوشي

حقوق شهروندي و كاركردهاي آموزشي رسانه

تاریخ نشر: تير1394 نویسندگان: ميثم اميدعلي - مهدي خلجي

گزارش طرح پژوهشي راهبردها و سياست‌هاي رسانه ملي در حوزه سلامت جنسي

تاریخ نشر: اسفند1393 نویسنده: ابراهيم شفيعي سروستاني

رويكردي جامعه‌شناختي به سلامت جنسي گفت‌وگو با دكتر سيد حسين شرف الدين٭

تاریخ نشر: اسفند1393 گفتگو با حسین شرف الدین

مفهوم و گستره سلامت جنسي٭

تاریخ نشر: اسفند1393 نویسنده: مترجم: منا نادعلي

سلامت جنسي و چالش‌هاي مفهومي

تاریخ نشر: اسفند1393 نویسنده: عبدالله شيرازي