رابطه ميان بهره‌مندي از وسايل ارتباط جمعي و دينداري در بين شهروندان شهرستان يزد

تاریخ نشر: مهر1393 نویسنده: دكتر مسعود حاجي زاده ميمندي

بررسي فقهي بازنمايي چهره معصومان عليهم السلام در فيلم و سريال

تاریخ نشر: مهر1393 نویسنده: مريم آخوندي

تبليغات ديني در اثربخشي بازاريابي مدرن

تاریخ نشر: مهر1393 نویسندگان: دكتر زهره دهدشتي شاهرخ و مجتبي قاسمي

بازي‌هاي رايانه‌اي، رسانه‌اي خاموش براي اهداف سياسي امريكا

تاریخ نشر: مهر1393 نویسنده: محمدرضا انواري

بررسي خرافه‌گرايي در سريال‌هاي ماه مبارك رمضان سال‌هاي87 و88 ازشبكه‌هاي دو و سه سيما

تاریخ نشر: مهر1393 نویسنده: ابراهيم مهدويان كياسري

بررسي انتقادي رابطه دين و جبرگرايي رسانه‌اي از منظر نيل پستمن

تاریخ نشر: مهر1393 نویسنده: امين انگارده

نقد مجموعه تلويزيوني ولايت عشق از منظر بازنمايي سبك زندگي رضوي

تاریخ نشر: مهر1393 نویسنده: سعيد طاوسي مسرور

سبك زندگي و الگوي مفهومي بايسته‌هاي سرگرمي در رسانه ملي، با تأكيد بر آموزه‌هاي امام رضا عليه السلام

تاریخ نشر: مهر1393 نویسنده:مسلم علي‌مهدي

نقش تربيتي رسانه ملي در شكل‌گيري سبك زندگي اسلامي؛ با فرازهايي از سخنان امام رضا عليه السلام: سبك زندگي رضوي

تاریخ نشر: مهر1393 نویسندگان: زهره طاهرپور و خديجه قاسمي*