// مقاله / بسيار موفق ـ جنسي

بسيار موفق ـ جنسي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

بسيار موفق ـ جنسي

اين الگو را دنبال كنيد... اندام زنان، انحراف حواس از عناوين خبري/ اقدامات نظامي، سريع تر از مد... جنگ با تعريفي كه ما مي شناختيم منسوخ شده / هيچ چيز نمي تواند انكار را شكست دهد.
گروه پاپ آزاد كانادايي «متريك»، در طليعه جنگ عراق شعر بالا را خواند. عراق در آن زمان ليدي گاگاي ما بود، با تمام جار و جنجال ها درباره فن آوري جديد و كشش سكس امريكايي كه در تمام عناوين خبري و تلويزيون ها منعكس شده بود. ما درباره بمب هاي هوشمند و« شوك و وحشت» شنيديم. اين اخبار بيشتر از آنكه به عنوان خبر پخش شوند، به عنوان محتوايي سرگرم كننده پخش مي شدند.
بعد سيل خبرها از شروع حمله به عراق سر بر آورد. منِ تسليم و سربه راه، در روز سوم تماشاي ماراتن وار «امريكن آيدل» در خانه زمين گير شده بودم كه ديدم پخش برنامه درست وسط يك ترانه پاپ قطع شد تا زيرنويسي از خبر انفجارها در آسمان بغداد را برايم گزارش كند.
بيشتر از هفت سال بعد، به صورت «فست فودوار» جلو رفت و اكنون ما به وضعيتي رسيده ايم كه عراق ديگر زير پوشش روزانه رسانه هاي شركتي قرار ندارد. عراق در پس زمينه محو شده است و صرفاً به جنبه اي ديگر از زندگي ما تبديل شده است. كساني كه اكنون در سنين بيست سالگي هستند، با جنگ عراق بزرگ شده اند. كساني به سن ليدي گاگا (كه اكنون بيست و چهار ساله است).

/// مقالات