واژه‏هاي انتظار در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

واژه‏هاي انتظار

محدّثه رضايي
تيره و تار است اين دنيا تو وقتي نيستي
نيست خورشيدي در آن پيدا تو وقتي نيستي
روزها در شب به سر شد باز، در تقويم‏ها
استوا شد همدم سرما، تو وقتي نيستي
بارها اين اتّفاق افتاده در خواب آمدي
كرده‏ام دل خوش به اين رؤيا تو وقتي نيستي
روزها بي تو كنار ساحل غم‏ها دلم
مي‏كند غم مويه با دريا تو وقتي نيستي

/// مقالات