// مقاله / به هر جا بنگرم، روي تو بينم

به هر جا بنگرم، روي تو بينم در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

به هر جا بنگرم، روي تو بينم

دِعلَب يماني از حضرت علي عليه السلام پرسيد: اي امير مؤمنان، آيا پروردگار خود را ديده اي؟ پاسخ فرمود: «آيا آن چيزي كه نمي بينم، مي پرستم؟!» گفت: چگونه او را مي بيني؟ فرمود: «ديده هاي ظاهر نمي توانند او را ببينند، ولي با چشم دل و به همراه ايمان، مي توان او را (ديد و) درك كرد1.
اگر قلب انسان، از زنگار حاصل از گناهان و صفات ناشايست پاكيزه شود و بدين گونه پرده از مقابل چشمان قلب آدمي كنار رود، مي تواند با چشم دل جمال پروردگار مشاهده كنند و به هر جا كه مي نگرد، چهره خدا را به عيان ببيند. به تعبير زيباي باباطاهر:

به صحرا بنگرم صحرا ته وينم
به دريا بنگرم دريا ته وينم
به هر جا بنگرم كوه و در دشت
نشان از قامت رعنا ته وينم2

باز به سروده باباطاهر:

به سر شوق سر كوي ته ديرم
به دل مهر مه روي ته ديرم
بُت من كعبه من قبله من
ته يي هر سو نظر سوي ته ديرم3

پيام متن:
«اَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّه؛ به هر سو رو كنيد خدا آنجاست».(بقره:115)

/// مقالات