// مقاله / استكبار ستيزي آيت اللّه ميرزاي شيرازي

استكبار ستيزي آيت اللّه ميرزاي شيرازي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

استكبار ستيزي آيت اللّه ميرزاي شيرازي

رئيس شهرداري منتخب انگليس ها در شهر كربلا، فردي مسلمان بود كه به خاطر جهل سياسي و مذهبي اش و با گمراه شدن توسط انگليسي ها، پست رياست شهرداري را پذيرفته بود. وي در مورد مرحوم شيرازي چنين نقل مي كند:
در زماني كه ميرزاي شيرازي رهبر انقلاب عراق بود، كوكس، كميسر عالي بريتانياي كبير، تمايل داشت كه به محضر ايشان برسد، ولي وي به شدت درخواست او را رد كرده و گفته بود: «تا زماني كه بريتانيا كشور عراق را به استعمار خود درآورده است، به وي اجازه ملاقات نمي دهم».
سرانجام پس از آنكه كوكس از ملاقات با آيت اللّه شيرازي نااميد شد، از من (رئيس شهرداري كربلا) خواست كه به خانه ميرزا بروم و در آنجا بمانم تا او سرزده وارد خانه شيرازي شود؛ چون اگر ايشان از نيت او باخبر مي شد، در را به روي او مي بست و اجازه ورود به وي نمي داد. پس، من به خانه ميرزا رفتم و ايشان به من خوش آمد گفت و پيش خدمت ايشان برايم چاي آورد. پس از مدت كوتاهي، كوكس وارد خانه شد و من با عجله و دستپاچگي خدمت ميرزا عرض كردم: كوكس، كميسر عالي آمده است. انتظار داشتم ميرزا به او احترام كند و براي او بايستد، ليكن ايشان در جاي خود ماند و تكان هم نخورد و حتي سر خود را بالا نبرد و نگاهي به او نكرد.
كوكس بر روي فرش به زمين نشست و چند كلمه اي با ميرزا سخن گفت، ولي ايشان هيچ پاسخي به او نداد. كوكس مدتي مكث كرد و چون پاسخي نشنيد، از جاي خود برخاست و در حالي كه صورتش از خجالت و عصبانيت سرخ شده بود، خانه ميرزاي شيرازي را ترك كرد. پس از اين اتفاق، به ميرزا عرض كردم: شيخ بزرگ ما، من كارمند ساده اي نزد انگليسي ها هستم، با اين حال وقتي كه نزد شما آمدم، مورد احترام قرار گرفتم و به سلام من پاسخ فرمودي و دستور دادي برايم چاي بياورند، ولي چرا وقتي كوكس كه نمايندگي عامي دولت بريتانياي كبير را عهده دار است وارد شد، هيچ توجهي و اهميتي براي وي قائل نشديد؟ آيت اللّه شيرازي سر خود را بالا كرد و فرمود: فلاني، تو مرد مسلماني هستي و شهادتين را بر زبان جاري كرده اي. و به همين خاطر به تو احترام مي گذارم. هر چند كه روش اشتباه آميز تو را در قبول اين منصب (رياست شهرداري كربلا) كه از طرف كفار به تو واگذار شده نمي پذيرم، ولي كوكس مرد كافر و بيگانه و استعمارگر است و من اگر مي دانستم مي خواهد به منزل من بيايد، اجازه ورود و نشستن بر فرش خود را به او نمي دادم، چه برسد كه به او خوش آمد بگويم.1
پيام متن:
بي اعتنايي ميرزاي شيرازي نسبت به كميسر عالي بريتانيا.

/// مقالات