// مقاله / دست در دست (1): انتخاب عروسك، اماها و اگرها

دست در دست (1): انتخاب عروسك، اماها و اگرها در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

دست در دست (1): انتخاب عروسك، اماها و اگرها

الهام رضايي
سال ها بود از دنياي كودكي ام فاصله گرفته بودم، ولي هنوز طعم خوش آن روزها را به ياد داشتم، زماني را كه ساعت ها با عروسكم همبازي مي شدم و گاه پا از دنياي كودكي فراتر مي نهادم و وارد دنياي بزرگترها مي شدم. امروز نيز در مقام يك مادر، درصدد يافتن همبازي و سنگ صبور مناسبي براي فرزندم بودم. خوشبختانه با ورود عروسك هايي به نام دارا و سارا به بازار كه حاصل تلاش مسئولان در سال هاي اخير بود، اميدوار بودم عروسك هايي را همبازي كودكم خواهم كرد كه در كنار جذابيت، نشاندهنده فرهنگ اصيل ايراني ـ اسلامي هستند. با همين تصور، همراه كودكم راهي بازار شدم.
اولين مغازه، دومين مغازه، سومين مغازه فروش اسباببازي و عروسك، همه و همه ويترين هايشان را با عروسك هايي پر كرده بودند كه هيچ شباهتي به عروسك هاي دارا و سارا نداشتند. آري، باز كشورهاي غربي و پيشرفته با فكر و تكنولوژي برتر خود عروسك هايي را با نام باربي روانه بازار كشورهاي ديگر و به ويژه كشورهاي اسلامي كرده اند تا فرزندانمان از همان دوران حساس كودكي، لباس، مو و نحوه پوشش خود را با اين عروسك ها هماهنگ سازند.
عروسك هايي كه به دليل ويژگي هاي بيمانندشان، اين روزها عرصه رقابت را بر ساخته هاي كشور هاي ديگر تنگ كردهاند. وجود برخي امتيازها مثل آوازخوان بودن و گوناگوني رنگ و لباس هاي جذاب در آنها از يك طرف و قيمت مناسب كه براي آنها منظور شده، از طرف ديگر، سبب شده است اين عروسك ها، نبض بازار را در دست داشته باشند.
آقاي ايراني، يكي از فروشندگان اسباببازي، با اظهار تأسف از كمتوجهي كودكان به عروسك هاي دارا و سارا با وجود تلاش هاي سازندگان آنها مي گويد: بيشتر خانواده هايي كه به قصد خريد عروسك براي فرزندانشان به مغازه ما مي آيند، عروسك هايي انتخاب مي كنند كه در كنار داشتن جذابيت و مشخصه هاي ديگر، قيمت مناسبي هم داشته باشند، ولي عروسك هاي دارا و سارا با قيمتي حدود 14 تا 15 هزار تومان عرضه مي شوند كه اين قيمت مناسب خانواده ها نيست و هر چند اين عروسك ها به خاطر نحوه پوشش و معيارهايي كه بر اساس آنها تهيه شده اند، معرّف فرهنگ اصيل و بومي سرزمين ما هستند، از نظر چهره و رنگ لباس، كودكان را به خود جذب نمي كنند. از اين رو، از خريد آنها استقبال نمي شود. حال آنكه عروسك هاي توليد كشورهاي بيگانه كه بازار را اشغال كردهاند، به قيمت يك سوم عروسك هاي دارا و سارا يعني حدود 3 تا 4 هزار تومان به فروش مي رسند كه به همين دليل، كودكان و خانواده هايشان از آنها استقبال مي كنند.
اما به راستي چرا؟ چاره كار چيست؟ در انتخاب عروسك براي فرزندمان چه اصولي را بايد در نظر بگيريم؟
دكتر حسن بلند، روانشناس و استاد دانشگاه، در اين باره مي گويد:
دوران كودكي يكي از حساس ترين دوره هاي زندگي است؛ زيرا كودك در اين دوران، تأثيرپذير است و از آنجا كه عروسك يكي از رايج ترين وسايلي است كه كودك از آن الگو مي گيرد، انتخاب درست اين وسيله شرايط ويژه اي دارد.
از نظر اين كارشناس، كودك با عروسك، فرهنگ سازانه انس مي گيرد و وضع كلي آن عروسك را دروني مي كند. سپس مجموعه آموزه هاي دروني شده را با خود به دوره هاي بعدي زندگياش مي برد. از طرفي به خاطر ظاهر عروسك، كه صورت آرماني و استاندارد برايش دارد، به مرور زمان در برابر پوشش هاي ديني و مذهبي مقاومت مي كند، بيآنكه بفهمد چرا؟
دكتر بلند، قيمت عروسك هاي دارا و سارا را در پايين بودن فروش اين عروسك ها بيتأثير نميداند و مي افزايد: عروسك يك كالاي اقتصادي است كه قيمت آن تابع چندين فاكتور است، ولي زماني كه قصد نشر يك آموزه فرهنگي را داريم، نبايد خيلي اقتصادي فكر كنيم. در عين حال بايد به اين عروسك ها چنان جذابيتي ببخشيم كه بتوانند رقيبان ديگر خود را كنار بزنند و جايشان را در بين فرزندان ايراني باز كنند.
وي خاطر نشان مي كند: اگر فرزند ما از عروسكي استفاده كند كه در او تعارض ايجاد كند و محرك هايي را براي او بسازد، حتي اگر بخواهيم در مسير مناسب قرار بگيرد، اين امر او را به سمت و سوي ديگر مي كشد.
پس در انتخاب عروسك رعايت اين اصول لازم است:
1. همخواني با فرهنگ ايراني اسلامي: اين مهم كه خانواده ها بايد به آن توجه كنند، با همت و نوآوري طراحان و سازندگان عروسك اجرا شدني است. به ويژه در اين دوره زماني كه كشورهاي استعمارگر و پيشرفته، هر ثانيه با ايده اي نو و هدفي از پيش تعيين شده بازار كشورهاي جهان سوم را در كنترل خود مي گيرند.
2. سبك و جذاب بودن عروسك: همه صاحبنظران و كارشناسان امر تأكيد دارند كه عروسك بايد از نظر وزني سبك، و از نظر ظاهر، ساده و در عين حال جذاب و زيبا باشد تا بتواند كودكان را جذب كند و همبازي و همنشين ساعت هاي تنهايي آنها شود.
3. ارزان و در دسترس بودن عروسك: بيشك گران بودن يك عروسك، خريد آن را مشكل مي سازد و همواه پشت ويترين مي ماند. به ويژه در شرايط كنوني كه خانواده ها با غول گراني دست و پنجه نرم مي كنند، خريد عروسك هاي گران برايشان امكانپذير نيست. از اين رو، عرضه عروسك هاي ارزان، زيبا، جذاب و در عين حال همخوان با فرهنگ ملي، راهكاري مهم و اساسي است كه مسئولان و طراحان اين وسايل بايد به آن توجه كنند.
4. در نظر گر فتن سن كودكان در انتخاب عروسك هايشان نيز اصل ديگري است كه بايد خانواده ها به آن توجه كنند. اميد است خانواده ها و سازندگان و طراحان عروسك، با رعايت اين اصول امكان انتخابي درست را به نسل آينده بدهند و اوقاتي خوش و ماندگار براي آنها بسازند، بهگونه اي كه بتوانند فرهنگ اصيل كشورشان را در همه مراحل زندگي وارد كنند.

/// مقالات