// مقاله / سرمقاله

سرمقاله در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سرمقاله

امام روح الله الموسوي الخميني

// سخني با اصحاب رسانه

خون پاك صدها هنرمند فرزانه در جبهههاي عشق و شهادت و شرف و عزت، سرمايه زوال ناپذير آنگونه هنري است كه بايد به تناسب عظمت و زيبايي انقلاب اسلامي، هميشه مشام جان زيباپسند طالبان جمال حق را معطر كند. تنها هنري مورد قبول قرآن است كه صيقل دهنده اسلام ناب محمدي(ص)، اسلام ائمه هدي(ع)، اسلام فقراي دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازيانه خوردگان تاريخ تلخ و شرمآور محروميتها باشد. هنري زيبا و پاك است كه كوبنده سرمايهداري مدرن و كمونيسم خونآشام و نابودكننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومايگي، اسلام مرفهين بيدرد و در يك كلمه اسلام آمريكايي باشد. هنر در مدرسه عشق، نشان دهنده نقاط كور و مبهم معضلات اجتماعي، اقتصادي، سياسي، نظامي است. هنر در عرفان اسلامي ترسيم روشن عدالت و شرافت و انصاف و تجسيم تلخكامي گرسنگان مغضوب قدرت و پول است. هنر در جايگاه واقعي خود، تصوير زالوصفتاني است كه از مكيدن خون فرهنگ اصيل اسلامي، فرهنگ عدالت و صفا لذت ميبرند. تنها به هنري بايد پرداخت كه راه ستيز با جهانخواران شرق و غرب و در رأس آنان آمريكا و شوروي را بياموزد. هنرمندان ما تنها زماني ميتوانند بيدغدغه كولهبار مسئوليت و امانتشان را زمين بگذارند كه مطمئن باشند مردمشان بدون اتكا به غير، تنها و تنها در چارچوب مكتبشان به حيات جاويدان رسيدهاند و هنرمندان ما در جبهههاي دفاع مقدسمان اينگونه بودند، تا به ملا اعلا شتافتند و براي خدا و عزت و سعادت مردمشان جنگيدند و در راه پيروزي اسلام عزيز، تمام مدعيان هنر بيدرد را رسوا نمودند. خدايشان در جوار رحمت خويش محشورشان گرداند.1.2

// صدا و سيما و راه پيشرو

بنگاههايي كه شب و روز، ملت در سراسر كشور با آنها تماس سمعي و بصري دارند، چه مطبوعات در مقالات و نوشتارهاي خود و چه صدا و سيما در برنامهها و نمايشنامهها و انعكاس هنرها و انتخاب فيلمها و هنرهاي آموزنده، بايد همت گمارند و بيشتر كار كنند و از گردانندگان و هنرمندان بخواهند در راه تربيت صحيح و تهذيب جامعه، وضعيت تمام قشرها را در نظر گرفته و راه و روش زندگي شرافتمندانه و آزادمنشانه را به هنرها و نمايشنامهها به ملت بياموزند و از هنرهاي بدآموز و مبتذل جلوگيري كنند.1

// توجه خاص مردم به صدا و سيما

دستگاه راديو تلويزيون ... دستگاهي است كه حساسترين دستگاههاي تبليغاتي هر كشوري است كه هم از طريق بصر و هم از طريق سمع، از آن مردم استفاده ميكنند و آن طوري كه به راديو تلويزيون ـ به تلويزيون ـ توجه ميكنند مردم، به هيچ دستگاهي آن طور توجه نميكنند. از دستگاه كوچكي كه براي بچهها گذارده ميشود، تا آن برنامههايي كه براي ديگران. اگر اين دستگاه اصلاح بشود و برنامههاي آن برنامههاي اصلاحي باشد، اميد است كه يك مملكت اصلاح شود.1

// آثار تربيتي صدا و سيما

بچههاي كوچولو كه مينشينند و اين عروسكهايي كه آنجا چه ميشود مثلاً تماشا ميكنند و فيلمها را تماشا ميكنند، اگر انحراف در اينها باشد، آنها را از همان بچگي منحرف ميكند، اين از مدرسهها بالاتر است. اين مدرسه عمومي سرتاسري كشور است... نقشي كه در اينجا ميبندد، در صورتي كه در اينجا و سيمايي كه در اينجا نشان داده ميشود، در همه كشور و در داخل هر جا كه اين پوشش را دارد، ميرود.1
بچهها علاقه دارند به نگاه كردن به اين عكسها به اين فيلمها، آنها پايش نگاه ميكنند، اگر فيلم يك فيلم آموزنده باشد، اين بچهها تربيت ميشوند به تربيت صحيح. و اگر يك فيلمي باشد كه برخلاف باشد و منحرفكننده باشد، بچهها تربيت ميشوند به تربيت انحرافي، بزرگها هم همينطور.2
فيلمي كه شما نشان بدهيد، اگر فيلم سازنده باشد، اين در سرتاسر كشور سازندگي دارد و اگر يك فيلم خداي نخواسته انحرافي باشد، در سرتاسر كشور نقش دارد. شما اين را مثل ساير رسانههاي گروهي حساب نكنيد.3
وصيت من به همه آن است كه با ياد خداي متعال به سوي خودشناسي و خودكفايي و استقلال با همه ابعادش به پيش روند و بيترديد دست خدا با شما است اگر شما در خدمت او باشيد و براي ترقي و تعالي كشور اسلامي به روح تعاون ادامه دهيد. و اين جانب با آنچه در ملت عزيز از بيداري و هوشياري و تعهد و فداكاري و روح مقاومت و صلابت در راه حق ميبينم و اميد آن دارم كه به فضل خداوند متعال اين معاني انساني به اعقاب ملت منتقل شود و نسلاً بعد نسل بر آن افزوده گردد.4

/// مقالات