// مقاله / خانه هاي آسماني (2)

خانه هاي آسماني (2) در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

خانه هاي آسماني (2)


// نمونه هايي از رابطه محبت آ ميز امام حسين(ع) و حضرت زينب(س)

( امام حسين(ع) به خواهر خود بسيار احترام مي گذاشت و ايشان در نظرش بسيار گرامي بود. هرگاه زينب(س) به ديدار برادرش امام حسين(ع) مي رفت، حضرت در مقابلش برمي خاست و او را به جاي خود مي نشانيد.1
( روزي زينب(س) بر محضر برادر وارد شد. امام مشغول خواندن قرآن بود، ولي با ديدن خواهر، قرآن را كنار گذاشت و در برابر ايشان از جاي خود برخاست.2
( ( (
( حضرت زينب(س)، از ميان برادران و خواهران خود علاقه بسيار زيادي به برادرش امام حسين(ع) داشت. آن بزرگوار به امام حسن(ع) و ام كلثوم نيز علاقه مند بود، ولي علاقه، انس و الفتش به امام حسين(ع) بسيار ويژه بود، به گونه اي كه در دوران كودكي اگر به گريه مي افتاد، با شنيدن صداي برادرش امام حسين(ع) آرام مي گرفت.3
( ( (
( درباره انس و علاقه ايشان به امام حسين(ع) گفته اند كه هرگاه در محضر برادر بود، يكسره به او مي نگريست و ساعتي دوري او را تاب نمي آورد. حضرت فاطمه زهرا(س) با ديدن اين محبت و وابستگي خدمت پيامبر رسيد و فرمود: «محبتي شگفت انگيز و بيش از اندازه در ميان زينب و حسين مي بينم، چنان كه زينب بي ديدار حسين صبر و شكيب از كف مي دهد و اگر ساعتي صداي حسين را نشنود، جان مي دهد».
رسول خدا(ص) با شنيدن اين سخن آه دردناكي كشيد و اشك از ديدگان مباركش جاري شد و فرمود: «اي روشني چشم من! اين دخترك من زينب با هزار گونه رنج و سختي به انواع بلاها و مصيبت ها گرفتار خواهد شد».4
( ( (
( امام حسين(ع) تصميم گرفته بود به سوي عراق حركت كند. ابن عباس از سر خيرخواهي خواست ايشان را از تصميم خود بازدارد، ولي امام نپذيرفت و عزم را جزم كرد كه حركت كند. ابن عباس وقتي چنين ديد، گفت: «پس حالا كه مي خواهي بروي، حداقل زنان و كودكان را با خود همراه نكن.» در اين هنگام زينب(س) برآشفت و فرياد برآورد: «آيا مي خواهي سيد و آقاي ما به تنهايي به طرف عراق برود؟! او را تنها نخواهيم گذاشت. با او زنده ايم و با او مي ميريم».5
/// مقالات