// مقاله / در همين حوالي (4)

در همين حوالي (4) در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

در همين حوالي (4)


// سيره خانوادگي آيت الله سيد جواد حسيني خامنه اي1

1. توجه به تربيت فرزندان
سيد جواد در تربيت فرزندان دقت خاصي داشت و به شخصيت كودك احترام مي گذاشت. رهبر معظم انقلاب درباره اين ويژگي پسنديده پدربزرگوارش چنين مي گويد:
گاهي پدرم مثلاً مي خواست به نماز برود يا به مسجد مي رفت... ما را صدا مي كرد. از بچگي به ما «علي آقا» مي گفتند. علي و محمد نمي گفتند، علي آقا و محمد آقا مي گفتند. احتراممان مي كردند (صدا مي كردند) علي آقا، محمد آقا بياييد برويم مسجد. ما هم مي دويديم عمامه مي گذاشتيم سرمان و عبا مي پوشيديم و با آقا مي رفتيم مسجد... .
2. توجه به محيط آموزشي فرزندان
تربيت ديني فرزندان براي سيد جواد اهميت ويژه اي داشت. از اينرو، رهبر انقلاب را به همراه برادر بزرگترش سيد محمد، به مكتب سپرد تا الفبا و قرآن فراگيرند. سپس آنها را به مدرسه تازه بناي اسلامي و دارالتعليم ديانتي برد. ايشان دوران ابتدايي را در آن مدرسه گذراندند، ولي از آن پس، سيد جواد اجازه نداد فرزندانش به مدارس جديد و دبيرستان بروند؛ چراكه شرايط و محيط مدارس جديد بر اثر تحميل فرهنگ غربي، با روحيه روحاني و زهدپيشه سيد جواد سازگار نبود. او آرزو داشت فرزندانش وارد حوزه علميه ديني شوند و راه پدرشان را ادامه دهند.
3. تشويق فرزندان به آموختن علوم ديني
رهبر معظم انقلاب درباره دليل ورودش به حوزه علميه و انتخاب اين راه مي فرمايد: «عامل و موجب اصلي در انتخاب اين راه نوراني روحانيت، پدرم بودند و مادرم نيز علاقهمند و مشوق بودند.» پدر رهبر انقلاب در تمام مراحل آموزش علوم ديني، نقش مهمي در پيشرفت فرزند برومند خود داشت.
/// مقالات